Telefon +48 881 537 911 | +48 508 099 707

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług (rozgrywki ASG) i handlu (sklep internetowy ASG Action) wykonywanych przez Krzysztof Hodała vel Pietraś oraz zasady dotyczące materiałów umieszczanych w aktualnościach na stronie internetowej www.asg-action.pl.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 3. Wszelkie sytuacje sporne oraz nieujęte w tym regulaminie należy kontaktować z właścicielem firmy określonym w Polityce Prywatności.

§ 2 Rozgrywki ASG

 1. Do uczestnictwa w szkoleniu uprawnione są tylko te osoby, które spełniły warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłaciły należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.
 2. Uczestniczenie w szkoleniu jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek uczestnika powstałych w trakcie trwania konkretnego szkolenia w dowolnym miejscu. Wyłączne prawo do publikacji zastrzega sobie Krzysztof Hodała vel Pietraś.
 3. Chęć wszelkiej publikacji materiałów otrzymanych od firmy podczas trwania szkolenia należy konsultować wcześniej z właścicielem firmy szkoleniowej Krzysztof Hodała vel Pietraś. Warunkiem możliwości publikacji jest jego pisemna zgoda.
 4. Trener zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnej osoby podając powód takiej decyzji.
 5. Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione prawem autorskim.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych klientów na wewnętrzne potrzeby firmy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy liczba osób do jego przeprowadzenia nie jest wystarczająca.
 8. Poza salą szkoleniową uczestnik jest odpowiedzialny za to, jak wykorzystuje materiały oraz wiedzę którą otrzymał na szkoleniu.
 9. W przypadku uiszczenia opłaty, a z różnych względów, przy jednoczesnym braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu, w szczególnych przypadkach losowych dopuszczamy możliwość zwrotu pieniędzy. O zaistniałej sytuacji należy zawiadomić osobę odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami na minimum dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 10. W przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy, która dotyczy wybranych produktów, można taką uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu warunków gwarancji zwrotu bezpośrednio z właścicielem Instytutu Rozwoju Biznesu BiznesMind.

§ 3 Sklep internetowy

 1. Warunkiem regularnego subskrybowania newslettera jest wpisanie swoich danych osobowych oraz zgłoszenie chęci jego otrzymywania w ikonie „Newsletter” znajdującej się na stronie głównej.
 2. Dane osobowe otrzymane od klientów będą przetwarzane przez Krzysztof Hodała vel Pietraś.

§ 4 Aktualności

 1. Publikowanie wszelkich zdjęć, materiałów, a przede wszystkim artykułów oraz cytatów będących wyłączną własnością Instytutu Rozwoju Biznesu BiznesMind jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku podania źródła, z którego danym materiał pochodzi oraz imienia i nazwiska autora.