O nas

ASG Action

Naszą firmę tworzy grupa ludzi, wśród których są byli żołnierze z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu taktycznych gier (tj. AirSoft) symulujących pole walki. Nasze rozgrywki prowadzimy od 2013 roku, co pozwoliło nam na zebranie doświadczeń – wiemy jak dostosować scenariusz do ilości uczestników, a także terenu gry. Uczestnikami organizowanych przez nas imprez są zarówno doświadczeni gracze ASG, jak również zupełni nowicjusze rozgrywek typu AirSoft.

Organizujemy także rozgrywki z elementami MILSIM (Military Simulation). Ilość uczestników podczas takiej gry sięga nawet do 70 os., scenariusz zawiera różnorodne zadania dla poszczególnych drużyn, a fabuła opiera się na wydarzeniach historycznych.

Misją naszej firmy jest

Zapewnienie Państwu wspaniałej rozrywki połączonej z bezpieczeństwem i pokazanie wspaniałego hobby, którym możemy się z wami podzielić.

Warto wiedzieć

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem rozgrywki Air Soft Gun (ASG) jest firma Krzysztof Hodała vel Pietraś mieszcząca się w Lublinie przy ul. Głównej 41 zwana dalej Organizatorem.
 2. Integralną częścią tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Air Soft Gun (ASG) zwany dalej Oświadczeniem Gracza.
 3. Do gry przystąpić mogą osoby:
  – W wieku powyżej 16 lat, za pisemną zgodą rodziców;
  – Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  – Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza.
 4. Do gry może służyć tylko sprzęt dostarczony przez organizatora o prędkości wylotowej niewiększej niż 450 fps (mierzona na kulkach o wadze 0,20g). Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za pisemną zgodą organizatora.
 5. Zestaw dostarczony przez organizatora (zwany dalej Zestawem) składa się z: Karabinku ASG, gogli ochronnych, munduru ochronnego.
§ 2 ZASADY GRY
 1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał dźwiękowy (gwizdek).
 2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.
 3. Wyeliminowany gracz krzyczy “TRAFIONY” następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą zachowując przy tym jedną rękę uniesioną nad głową oraz opuszczony karabinek ASG. Po opuszczeniu pola należy zabezpieczyć sprzęt, zdjęcie gogli ochronnych jest dopuszczane tylko poza terenem rozgrywki i za zgodą prowadzących.
 4.  Minimalna bezpieczna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą dokonać gracze na własną odpowiedzialność, tylko za zgodą wszystkich uczestników.
 5. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU

 1.  Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.
 2. Granicę pola gry i strefę bezpieczną wyznacza organizator.
 3. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.
 4. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.

§ 4 UCZESTNICY ROZGRYWKI

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania karabinku ASG.
 2.  Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad Zestaw do gry i nie ma, co do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń organizatorów. Jednocześnie jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania Karabinku ASG.
 4. Każdy gracz przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (mundur) wraz z goglami ochronnymi. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 5. Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.
 6. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.

§ 5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 1. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie rozgrywki ze swoim wizerunkiem w internecie (na stronie internetowej organizatora rozgrywek)”.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM ROZGRYWEK Air Soft Gun, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK Air Soft Gun.
 3. Rozgrywka może dojść do skutku przy minimalnej ilości ośmiu uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rozgrywki. Odwołanie rezerwacji terminu rozgrywki spowodowane jest zdarzeniami nieprzewidzianymi przez organizatora.

P: Jak mogę zarezerwować termin?
O: Należy napisać do nas wiadomość zawierającą datę i godzinę planowanej gry, imię i nazwisko osoby rezerwującej, informację czy ma to być impreza zamknięta czy otwarta oraz podać numer kontaktowy.

P: Jak mogę sprawdzić dostępne terminy ?
O:  Należy sprawdzić nasz kalendarz rozgrywek. Znajduje się on w zakładce “Rezerwacje”. Zaznaczone są tam wszelkie planowane gry. Do gier oznaczonych jako gry otwarte można się dołączyć.

P: Nigdy nie brałem udziału w grze ASG – czy jest to problem ?
O: Nie, nie ma najmniejszego problemu. Większość naszych graczy to debiutanci. Przed każdą grą tłumaczone są zasady gry, obsługa repliki oraz przedstawiany jest teren gry.

P: Nie jestem pełnoletni, czy mogę brać udział w grze ASG?
O: Dopuszczamy do gry osoby niepełnoletnie od 15 roku życia jedynie z pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Wzór zgody dostępny jest tutaj w zakładce do pobrania.

P: Co należy zabrać ze sobą na grę ASG.
O: Zalecamy zabranie ze sobą nakrycia głowy (przydatne w gorące dni) oraz solidne buty (wojskowe, trekingowe) oraz napoje (bezalkoholowe).

P: Czy jest możliwość zorganizowania ogniska/grilla po grze ?
O: Tak, ale jedynie w specjalnie przygotowanym przez nas do tego miejscu z dala od lasu.

P: Czy trafienie kulką ASG boli ?
O: Trafienie kulką ASG przeważnie jest odczuwalne, ale nie powoduje zbyt dużego bólu (trafienie na gołą skórę jest porównywalne do uszczypnięcia).

P: Ile waży replika ?
O: Nasze repliki ważą ok. 3 kg (jest to waga nieco zbliżona do wagi wersji ostrej kałasznikowa).

Drodzy klienci dostawa za pomocą paczkomatów InPost jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do korzystania z pozostałych opcji wysyłki.