§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Krzysztof Hodała vel Pietraś mieszczącą się przy ul. Głównej 41, 20-829 Lublin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą REGON: 060166001 oraz NIP: 712-301-72-95

§ 2 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W sklepie internetowym ASG Action dane przetwarzane są w celu poprawnego wykonania umowy z klientem/użytkownikiem serwisu. Dane wykorzystywane są głównie w celu rejestracji użytkownika w sklepie, zawarcia umowy sprzedaży z użytkownikiem, rozliczania transakcji, dostaw zamówionych towarów oraz w celu ewentualnych reklamacji czy odstąpień od umowy.

§ 3 DANE ZBIERANE PRZEZ ASG ACTION

 1. Obowiązkowe (konieczne, aby móc skorzystać ze sklepu):
  – Imię i Nazwisko
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
  – Adres dostawy
 2. Opcjonalne:
  – Nazwa firmy (jeśli konto ma być firmowe)
  – NIP (do faktury dla klientów instytucjonalnych)
  – Nr rachunku bankowego (w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy)

§ 4 PRAWNE UWARUNKOWANIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą użytkownika w chwili rejestracji lub w trakcie zamawiania przy okazji potwierdzania zamówienia.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w naszym sklepie jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak w/w zgody skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów za pośrednictwem serwisu.

§ 5 PRAWA UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE PRZETWARZANYCH DANYCH.

 1. Użytkownik w każdej chwili i bez podawania przyczyny może wycofać zgodę na przetwarzanie danych i/lub zażądać usunięcia danych. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie danych użytkownika z serwisu. Żądanie usunięcia danych spowoduje usunięcie konta użytkownika z serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili żądać zmiany bądź sprostowania zgromadzonych danych. Dodatkowo zarejestrowany użytkownik może zrobić to samodzielnie, po zalogowaniu używając zakładki ADRESY i/lub SZCZEGÓŁY KONTA .
 3. Użytkownik w każdej chwili może zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych.
 4. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przekazania na każde z powyższych żądań informacji o podjętych działaniach.

§ 6 PRZECHOWYWANIE ZEBRANYCH DANYCH.

 1. Dane użytkowników przechowywane są do czasu usunięcia ich i/lub konta Użytkownika z serwisu. Usunięcie nastąpi wyłącznie na żądanie Użytkownika.
 2. Po usunięciu danych w serwisie pozostać mogą jedynie informacje o archiwalnych zawartych między Sklepem a Użytkownikiem transakcjach.

§ 7 KONTAKT ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Listownie pod adresem: Krzysztof Hodała vel Pietraś ul. Główna 41, 20-829 Lublin;
 2. Telefonicznie pod numerem: +48 508 099 707;
 3. Mailowo przez elektroniczną pocztę: sklep@asg-action.pl;
 4. Wypełniając jeden z dostępnych w zakładce KONTAKT formularzy.

§ 8 WYKORZYSTYWANIE DANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 1. Dane zamawiających mogą zostać przekazane instytucjom współpracującym ze sklepem ASG Action, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy klientem a sklepem ASG Action. Przykładem takich instytucji mogą być firmy kurierskie dostarczające klientom zamówione towary.
 2. W innych przypadkach dane gromadzone na potrzeby transakcji nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 9 PRZETWARZANIE NIEOSOBOWYCH DANYCH

 1. Za pośrednictwem aplikacji firmy Google mającej siedzibę przy 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, gromadzone są dodatkowo nieosobowe dane identyfikacyjne na temat Użytkowników serwisu www.asg-action.pl. Gromadzone są za każdym razem gdy Użytkownicy odwiedzają Sklep ASG Action i obejmują m.in. nazwę przeglądarki internetowej, nazwę i rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, rodzaj urządzenia czy informacja o dostawcy usług internetowych. Dane te gromadzone są wyłącznie w celach analitycznych.

§ 10 PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis internetowy ASG Action używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji o cookies znajdziesz tutaj.