§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ASG Action działający pod adresem www.asg-action.pl prowadzony jest przez firmę Krzysztof Hodała vel Pietraś mieszczącą się przy ul. Głównej 41, 20-829 Lublin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą REGON: 060166001 oraz NIP: 712-301-72-95
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez następujące sposoby:
  – listownie pod adresem: Krzysztof Hodała vel Pietraś, ul. Główna 41, 20-829 Lublin;
  – telefonicznie pod numerem: +48 508 099 707;
  – mailowo poprzez elektroniczną pocztę: sklep@asg-action.pl.

§ 2 ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE W SKLEPIE ASG ACTION

 1. Korzystać ze sklepu ASG Action mogą osoby które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać ze sklepu wyłącznie za zgodą rodziców i/lub prawnych opiekunów.
 3. Dokonanie zakupów w sklepie wymusza podanie danych osobowych oraz konieczność wyrażenia zgody na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§ 3 ZASADY DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Zamówienia towarów przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.asg-action.pl.
 2. W niniejszym sklepie internetowym towary są oznaczone w sposób szczegółowy i jednoznaczny. W zakładce produktowej znajdują się m.in. informacje o wyglądzie zewnętrznym opakowań, właściwościach produktu, wadze opakowania, jak również cenie i ilości sztuk w magazynie.
 3. Zamawiając towar klient dokonuje jego wyboru oraz ilości sztuk zamawianego towaru

§ 4 ZASADY DOTYCZĄCE CEN ORAZ DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

 1. Podane w produktowych zakładkach ceny są cenami brutto (w polskich złotych) zawierającymi VAT.
 2. Do ceny towaru może zostać doliczony koszt przesyłki. W zależności od wybranej formy dostawy.
 3. Ceny podane w sklepie są ostatecznymi, wiążącymi zarówno nabywcę jak i sprzedawcę. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tych cen.
 4. Sklep ASG Action zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wprowadzania nowych towarów i usuwanie towarów niedostępnych zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz pozostałymi przepisami prawa.
 5. Dostępność towarów zaznaczona jest po wejściu w dany produkt poniżej ceny towaru.
 6. W sytuacji bardzo wyjątkowej gdy dwóch lub więcej klientów złoży zamówienie w tym samym momencie, może dojść do sytuacji że produkt nie będzie dostępny do zakupu. Wtedy klient zostanie stosownie poinformowany o problemach z realizacją zamówienia.

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 1. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Polski
 2. Klientom udostępnione są cztery formy dostawy, w tym:
  – Odbiór osobisty – polega na bezpośrednim odbiorze towaru od sprzedawcy przez zamawiającego
  – Kurier DPD – polega na dostarczeniu towaru do klienta (na wskazany w zamówieniu adres) w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem firmy DPD
  – Paczkomaty InPost – polega na dostarczeniu towaru do wybranego przez klienta paczkomatu firmy InPost w formie przesyłki kurierskiej.
  – Kurier InPost – polega na dostarczeniu towaru do klienta (na wskazany w zamówieniu adres) w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem firmy InPost
 3. Ceny w/w dostaw kształtują się następująco:
  – Odbiór osobisty – 0,00 zł
  – Kurier DPD – 15,00 zł
  – Paczkomaty InPost – w zależności od wagi przesyłki od 11,99 zł do 15,99 zł.
  – Kurier InPost – w zależności od wagi przesyłki od 13,99 zł do 25,99 zł.
 4. Klientom udostępnione są trzy formy płatności:
  – Transferuj.pl – szybkie płatności bankowe (płatność za pomocą szybkiego przelewu lub karty płatniczej). Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.
  – PayPal – serwis płatności online (płatność za pomocą karty płatniczej). Podobnie jak przy Transferuj.pl operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.
  – Przelew bankowy – wpłatę należy uiścić bezpośrednio na nasze konto bankowe, jako tytuł płatności podając nr zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy dostawy oraz wybranej formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje do jednego dnia roboczego od zaksięgowania płatności.
 6. Sklep ASG Action w żadnej sytuacji nie wysyła do klientów informacji o zmianie numeru konta. Jeśli do klienta dotarłby taki email prosimy o nie dokonywanie płatności. Ponadto uprasza się o przesłanie takiej wiadomości e-mail do ASG Action na: sklep@asg-action.pl.

§ 6 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umieszczone informacje na stronie sklepu www.asg-action.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowa sprzedaży w sklepie ASG Action zawierana jest wyłącznie w języku polskim
 3. Od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny klient ma prawo odstąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba otrzymał zakupiony towar.
 4. Z prawa odstąpienia od umowy skorzystać może każdy klient, który złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożyć można w następujące sposoby:
  – pocztą tradycyjną na adres: Krzysztof Hodała vel Pietraś ul. Główna 41, 20-829 Lublin;
  – pocztą elektroniczną na adres: sklep@asg-action.pl.
 5. Każdy z w/w sposobów odstąpienia od umowy jest równorzędny, jednak ASG Action zaleca korzystanie z poczty elektronicznej ze względu na tempo złożenia takiego oświadczenia.
 6. Odstępując od umowy sprzedaży ASG Action zwraca klientowi otrzymane od niego płatności za wyjątkiem kosztu dostarczenia towaru, nie później niż 14 dni od decyzji o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu zwrotu tego towaru.
 7. Zwrot płatności nastąpi na podane przez klienta konto bankowe.
 8. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Krzysztof Hodała vel Pietraś ul. Główna 41, 20-829 Lublin, nie później niż 3 dni robocze od dnia w którym klient poinformował o odstąpieniu od umowy.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Przedmiotem transakcji pomiędzy klientem i sklepem są produkty nowe, bez widocznych wad. W przypadku wystąpienia wad ukrytych odpowiedzialność ponosi sklep internetowy ASG Action.
 2. Przedmiotem reklamacji może być każdy produkt kupiony w sklepie ASG Action, zgodnie z kodeksem cywilnym gwarantującym rękojmię, jeżeli w okresie dwóch lat od przekazania towaru klientowi zostanie stwierdzona wada naruszająca warunki umowy sprzedaży tego towaru.
 3. Reklamacje dokonać można drogą pocztową na adres sklepu, przy czym należy jednocześnie wskazać jej przyczyny oraz przedstawić informacje umożliwiające identyfikację transakcji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 14 dni od jej otrzymania, a następnie klient zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji i sposobie załatwienia sprawy w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia.
 5. Firma Krzysztof Hodała vel Pietraś właściciel sklepu ASG Action zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji jeśli stwierdzone zostaną wady powstałe z winy klienta. W takiej sytuacji towar zostanie odesłany do klienta wraz z opisem odmowy reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W opakowaniu transportowym wraz z produktem dołączony jest dowód zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez klienta błędnych danych

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak nie podanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie wyklucza możliwość realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zostały umieszczone w Polityce prywatności.